easter

UWAGA!!!
Ogłaszamy szkolny konkurs na „Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną” dla klas I – VIII

 I.   Cele konkursu:

 • Refleksja nad tajemnicą zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
 • Pielęgnowanie w dzieciach tradycji związanych ze świętami Wielkiej Nocy.
 • Promowanie postaw zaangażowania, aktywności, kreatywności.
 • Rozwijanie umiejętności plastyczno – technicznych u uczniów.
 • Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

II. Zasady konkursu:

 • Konkurs jest adresowany do uczniów SP 15.
 • Konkurs będzie przebiegał w II kategoriach

I kategoria – klasy I – III
II kategoria – klasy IV – VIII

 • Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie kartki Wielkanocnej według własnego pomysłu, stosując różne, dowolne materiały np. kolorowa bibuła, wycinanki, koraliki itp.
 • Każda kartka powinna zostać podpisana na odwrocie (imię, nazwisko, klasa).
 • Prace należy składać do 26.03.2021r do katechetów (klasy 1-3), natomiast klasy 4-8 podpisaną pracę umieszczoną w kopercie z napisem ”konkurs wielkanocny ” należy wrzucić do skrzynki podawczej w głównym wejściu do szkoły.
 • Prace oceni komisja powołana przez organizatora. Komisja oceni staranność wykonania, powiązanie tematyczne oraz oryginalność i wkład pracy
 • Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
 • Format pracy: A- 5 lub A-6(format pocztówki) do wyboru.
 • Termin wręczania dyplomów i nagród będzie podany.

Uwaga: 1. Kartkę wykonuje tylko jeden uczeń.
              2. Uczestnik składa tylko 1 pracę.

Organizator: Grażyna Kubasik