UWAGA!!!

Informacja o obiadach – listopad 2020 roku

Posiłki będą wydawane w dniach: 02.11.2020r. -30.11.2020r.


Cena jednego obiadu

- Uczniowie – 80,00 zł (20 dni x 4,00  zł)

- Pracownicy: 192,20 zł

          20 dni x 4,00 zł =  80,00 zł   posiłek obiadowy

          20 dni x 5,61 zł = 112, 20 zł   koszt przygotowania

Uwaga: Wpłaty za obiady wyłącznie w formie bezgotówkowej, przelewem na konto. Prosimy o nie wpłacanie za obiady rodziców uczniów klas 4-8. Nadpłaty i zwroty tych uczniów  za m-c X/2020 będą zwracane na konto. Natomiast zwroty za obiady dzieci
klas I-III można pomniejszyć we wpłacie za m-c XI/2020.

Wpłat należy dokonać przelewem na konto:

Getin Bank 19 1560 0013 2015 2805 8869 0001
W tytule należy wpisać:
imię i nazwisko ucznia, nr identyfikacyjny,  klasa, opłata za obiady – listopad 2020

Prosimy o wpłacanie dokładnie wyliczonej kwoty, która została podana.

TERMIN PŁATNOŚCI : do 28.10.2020 r.

UWAGA !

Zobowiązuje się wszystkie osoby korzystające z obiadów szkolnych do terminowej wpłaty. Decyduje data wpływu na konto SP-15.
W przypadku  nieobecności ucznia prosimy o jak najszybsze zgłoszenie telefoniczne u intendenta (tel. 63 244 23 75 wew.39). Odpisy za obiady będą liczone dzień po zgłoszeniu.
Możliwość wybiórczego korzystania z posiłków (w wybranych dniach) po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem szkoły (tel. 63 244 23 75 wew.39)
w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach.
W przypadku nieobecności ucznia nie będzie możliwe odebranie obiadu
 przez rodzica (bądź osobę upoważnioną).
Rodzice nie wchodzą na teren szkoły.
Obiady spożywane są wyłącznie na terenie stołówki szkolnej.