Jadłospis od 20 czerwca

UWAGA!!!
Informacja o obiadach – czerwiec 2022 roku
Posiłki będą wydawane w dniach: 01.06.2022r -15.06.2022r oraz 20.06.2022-23.06.2022
Cena jednego obiadu
- Uczniowie – 75,00 zł (15 dni x 5,00  zł)
- Pracownicy: 159,15 zł
          15 dni x 5,00 zł =  75,00 zł   posiłek obiadowy
          15 dni x 5,61 zł =  84,15 zł   koszt przygotowania

Uwaga: Wpłaty za obiady wyłącznie w formie bezgotówkowej, przelewem na konto:

Getin Bank 19 1560 0013 2015 2805 8869 0001
W tytule należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, nr identyfikacyjny,  klasa, opłata za obiady – czerwiec  2022

Prosimy o wpłacanie dokładnie wyliczonej kwoty, która została podana.

TERMIN PŁATNOŚCI : do 30.05.2022 r.

UWAGA !
Zobowiązuje się wszystkie osoby korzystające z obiadów szkolnych do terminowej wpłaty.
Decyduje data wpływu na konto SP-15.
W przypadku  nieobecności ucznia prosimy o jak najszybsze zgłoszenie telefoniczne u intendenta (tel. 63 244 23 75 wew.39). Odpisy za obiady będą liczone dzień po zgłoszeniu (zgodnie z Regulaminem Stołówki Szkolnej).
Możliwość wybiórczego korzystania z posiłków (w wybranych dniach) po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem szkoły (tel. 63 244 23 75 wew.39)
w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach.
W przypadku nieobecności ucznia nie będzie możliwe odebranie obiadu
przez rodzica (bądź osobę upoważnioną).

Rodzice nie wchodzą na teren szkoły.
Obiady spożywane są wyłącznie na terenie stołówki szkolnej.