Jadłospis od 10 stycznia

UWAGA!
Informacja o obiadach – styczeń 2022 roku

Posiłki będą wydawane w dniach: 10.01.2022r -14.01.2022r oraz 31.01.2022r

Cena jednego obiadu
- Uczniowie – 24,00 zł (6 dni x 4,00  zł)
- Pracownicy: 57,66 zł
          6 dni x 4,00 zł =  24,00 zł   posiłek obiadowy
          6 dni x 5,61 zł = 33,66 zł   koszt przygotowania

Uwaga: Wpłaty za obiady wyłącznie w formie bezgotówkowej, przelewem na konto:

Getin Bank 19 1560 0013 2015 2805 8869 0001
W tytule należy wpisać:
imię i nazwisko ucznia, nr identyfikacyjny,  klasa, opłata za obiady – styczeń 2022

Prosimy o wpłacanie dokładnie wyliczonej kwoty, która została podana.

TERMIN PŁATNOŚCI : do 05.01.2022 r.

UWAGA !

Zobowiązuje się wszystkie osoby korzystające z obiadów szkolnych do terminowej wpłaty.

Decyduje data wpływu na konto SP-15.
W przypadku  nieobecności ucznia prosimy o jak najszybsze zgłoszenie telefoniczne u intendenta (tel. 63 244 23 75 wew.39). Odpisy za obiady będą liczone dzień po zgłoszeniu.
Możliwość wybiórczego korzystania z posiłków (w wybranych dniach) po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem szkoły (tel. 63 244 23 75 wew.39)
w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach.
W przypadku nieobecności ucznia nie będzie możliwe odebranie obiadu
przez rodzica (bądź osobę upoważnioną).

Rodzice nie wchodzą na teren szkoły.
Obiady spożywane są wyłącznie na terenie stołówki szkolnej.