Jadłospis od 22 marca      
           Jadłospis od 15 marca     

UWAGA!!!
Informacja o obiadach – marzec 2021 roku
Posiłki będą wydawane w dniach: 01.03.2021r -31.03.2021r.


Cena jednego obiadu
- Uczniowie – 92,00 zł (23 dni x 4,00  zł)
- Pracownicy: 221,03 zł
          23 dni x 4,00 zł =  92,00 zł   posiłek obiadowy
          23 dni x 5,61 zł = 129,03 zł   koszt przygotowania

Uwaga: Wpłaty za obiady wyłącznie w formie bezgotówkowej, przelewem na konto:

Getin Bank 19 1560 0013 2015 2805 8869 0001
W tytule należy wpisać:
imię i nazwisko ucznia, nr identyfikacyjny,  klasa, opłata za obiady – marzec 2021

Prosimy o wpłacanie dokładnie wyliczonej kwoty, która została podana.

TERMIN PŁATNOŚCI : do 26.02.2021 r.

Osoby dokonujące wpłaty dnia 26.02.2021 proszone są o kontakt  z intendentem  w celu poinformowania o wykupieniu posiłków (tel.63 244 23 75 wew. 39)

UWAGA !

Zobowiązuje się wszystkie osoby korzystające z obiadów szkolnych do terminowej wpłaty. Decyduje data wpływu na konto SP-15.
W przypadku  nieobecności ucznia prosimy o jak najszybsze zgłoszenie telefoniczne u intendenta (tel. 63 244 23 75 wew.39). Odpisy za obiady będą liczone dzień po zgłoszeniu.
Możliwość wybiórczego korzystania z posiłków (w wybranych dniach) po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem szkoły (tel. 63 244 23 75 wew.39)
w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach.
W przypadku nieobecności ucznia nie będzie możliwe odebranie obiadu
przez rodzica (bądź osobę upoważnioną).

Rodzice nie wchodzą na teren szkoły.
Obiady spożywane są wyłącznie na terenie stołówki szkolnej.