Jadłospis od 27 września

UWAGA!

Informacja o obiadach – październik 2021 roku

         Posiłki będą wydawane w dniach: 01.10.2021r. -13.10.2021r., 18.10-2021-29.10.2021r

       Uczniowie – 76,00 zł (19 dni x 4,00  zł) 

      Pracownicy – 182, 59

          19 dni x 4,00 zł = 76,00 zł   posiłek obiadowy

          19 dni x 5,61 zł = 106, 59 zł   koszt przygotowania

          Uwaga: Wpłaty za obiady wyłącznie w formie bezgotówkowej, przelewem na konto:                                                                                                                      

Getin Bank      19 1560 0013 2015 2805 8869 0001

 W tytule należy wpisać:

Imię i nazwisko ucznia, nr identyfikacyjny, klasa, opłata za obiady

-październik 2021

Prosimy o wpłacanie dokładnie wyliczonej kwoty, która została podana.

TERMIN PŁATNOŚCI: do 30.09.2021r.

 UWAGA !

Zobowiązuje się wszystkie osoby korzystające z obiadów szkolnych do terminowej wpłaty. Decyduje data wpływu na konto SP-15.
W przypadku  nieobecności ucznia prosimy o jak najszybsze zgłoszenie telefoniczne u intendenta (tel. 63 244 23 75 wew.39). Odpisy za obiady będą liczone dzień po zgłoszeniu.
Możliwość wybiórczego korzystania z posiłków (w wybranych dniach) po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem szkoły (tel. 63 244 23 75 wew.39) w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach.
W przypadku nieobecności ucznia nie będzie możliwe odebranie obiadu przez rodzica (bądź osobę upoważnioną).
Rodzice nie wchodzą na teren szkoły.
Obiady spożywane są wyłącznie na terenie stołówki szkolnej.