FERS - logo

PROJEKT: Europejskie szkolenia- wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie- realizowany na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej Finansowanego ze środków Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, realizowany w Szkole Podstawowej nr 15 w Koninie.

 Czas realizacji: 02.10.2023 - 01.07.2024

Cele projektu:

Projekt pt. "Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie", powstał z myślą o uzdrowieniu placówki, zaktywizowaniu nauczycieli, wyposażeniu ich w innowacyjne narzędzia do pracy.

Projekt umożliwi nam zrealizowanie działań, które pomogą wprowadzić do codziennego funkcjonowania naszej szkoły rozwiązania służące podniesieniu jakości pracy na rzecz uczniów. Dostarczanie dobrego przykładu dla uczniów, promowanie idei uczenia się przez całe życie jest kluczowym celem tego projektu. Nauczyciele wyposażenie w nową wiedzę, umiejętności, pomysły które wdrożone na grunt szkoły będą owocować zwiększeniem motywacji uczniów do nauki oraz chęcią przekraczania własnych granic i zdefiniowania siebie, swoich zainteresowań i przyszłej drogi życiowej, powrotu po studiach do Konina, to właśnie powód ubiegania się o dofinansowanie tego projektu.

Przez realizację niniejszego projektu chcemy:

1. Zwiększyć liczbę nauczycieli posługujących się językiem angielskim w placówce.

2. Zmotywować nauczycieli do kontynuacji nauki języka angielskiego w celu bycia konkurencyjnym, zdobycia nowych kwalifikacji w szkole, w której jest ciągle brak etatów.

3. Wdrożyć do codziennej praktyki dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej z uczniami nowe podejścia, narzędzia, metody pracy oraz innowacyjne rozwiązania.

4. Zmotywować uczniów do pracy, aby stali się sami odpowiedzialni za swój proces edukacyjny.

5. Zainicjować EKO- podejście do używania papieru ekologicznego w całej szkole.

6. Stworzyć elektroniczną bazę materiałów, która będzie dostępna dla wszystkich nauczycieli chcących pracować nowymi metodami pracy.

7. Podzielić się z nauczycielami subregionu konińskiego dobrą praktyką.

8. Pokazać środowisku lokalnemu, że jesteśmy placówką nowoczesną, poszukującą i promującą uczenie się przez całe życie.

Mobilności zaplanowane są dla 10 nauczycieli:

- 6 osób doskonalenie języka angielskiego w Dublinie. Irlandia

- 2 osoby kurs metodyczny w Helsinkach, Finlandia

- 2 osoby Job shadowing w Torravieja, Hiszpania

 DOFINASOWANIE:

Finansowanego ze środków Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego: 83.450.47 ZŁ