Jadłospis od 17 czerwca

UWAGA!!!

Informacja o obiadach – czerwiec 2024 roku

Posiłki będą wydawane w dniach: 03.06.2024r -18.06.2024r.

Cena jednego obiadu

- Uczniowie – 72,00 zł (12 dni x 6,00 zł)

- Pracownicy: 186,00 zł

12 dni x 6,00 zł = 72,00 zł posiłek obiadowy

12 dni x 9,50 zł =114,00 zł koszt przygotowania

Uwaga: Wpłaty za obiady wyłącznie w formie bezgotówkowej, przelewem na konto:

VeloBank 19 1560 0013 2015 2805 8869 0001 W tytule należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, nr identyfikacyjny, klasa, opłata za obiady – czerwiec 2024

Prosimy o wpłacanie dokładnie wyliczonej kwoty, która została podana.

TERMIN PŁATNOŚCI : do 28.05.2024 r.

UWAGA !

Przy dokonywaniu wpłaty za obiady za miesiąc czerwiec 2024r. prosimy o odliczenie terminów nieobecności (jeśli są znane) .

Po przyjęciu wpłaty za miesiąc czerwiec odpisy będą przyjmowane tylko do dnia 14 czerwca 2024 r. do godz. 12:00.

Zobowiązuje się wszystkie osoby korzystające z obiadów szkolnych do terminowej wpłaty.

Decyduje data wpływu na konto SP-15.

W przypadku nieobecności ucznia prosimy o zgłoszenie telefoniczne u intendenta (tel. 63 244 23 75 wew.39) do godz. 12:00. Odpisu dokonuje się począwszy od dnia następnego po dniu dokonania zgłoszenia.

W dniu zgłoszenia nieobecności możliwe jest odebranie obiadu przez opiekuna ucznia po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem.

Możliwość wybiórczego korzystania z posiłków (w wybranych dniach) po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem szkoły (tel. 63 244 23 75 wew.39) w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach.