naglowek_cmi.jpg

Ogólnopolski projekt grantowy wspierający talenty informatyczne.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Grant realizowany jest w ramach Projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

W ramach tego projektu w naszej szkole od października są prowadzone dwie grupy kółka informatycznego z algorytmiki i programowania, których opiekunami są Panie: Anna Jarońska i Alicja Rogawska.

Witamy na naszej stronie