Uczniowie klasy 4ci pozują do zdjęcia grupowego9 kwietnia 2024 roku klasa 4ci uczestniczyła w happeningu „Niebieskie Igrzyska” zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie, w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Głównym przesłaniem tego wydarzenia było podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemach osób zmagających się z autyzmem. Nasi uczniowie aktywnie i w radosnym nastroju uczestniczyli w tym wydarzeniu.

 

 

 

Elektrograty z banerem akcjiUczniowie z klas 1ci i 2a po raz kolejny wzięli udział w akcji ekologicznej realizowanej przez Castoramę.

 

 

 

 

 

 

Szkolny Klub WolontariatuSzkolny Klub Wolontariatu przy wsparciu Rady Rodziców oraz całej społeczności szkolnej rozpoczął cykl działań na rzecz chorego absolwenta naszej szkoły. Dochód ze sprzedaży słodyczy zostanie przekazany Rodzicom Pawełka.
Wszystkim darczyńcom z całego serca dziękujemy.
Wypieków oraz słodyczy jest tak dużo, że kawiarenkę będziemy organizować jeszcze przez kilka dni.
Wszystkim gorąco dziękujemy.

 

 

 

Wielkanoc 2024 życzenia od dyrekcji

Dzieci układają literki na tablicy Dzięki wsparciu Rady Rodziców w świetlicy szkolnej mamy tablicę magnetyczną.
Dzięki temu uczniowie mogą tworzyć napisy, rebusy, krzyżówki itp., a z okazji Festiwalu Nauki dzieci stworzyły animacje poklatkowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisanki wielkanocneWarsztaty wielkanocne klasy 1D odbyły się w poniedziałek, 18 marca, wraz z udziałem rodziców.
Podczas tych warsztatów zajęliśmy się ozdabianiem jajek wielkanocnych. Była to doskonała okazja do integracji między uczniami oraz ich rodzicami, ponieważ wszyscy mogli wspólnie pracować nad tworzeniem kreatywnych i pięknych ozdób na jajkach. Dzieci miały możliwość eksperymentowania z farbami, serwetkami i innymi materiałami dekoracyjnymi, co sprawiło, że każde jajko było unikatowe i wyjątkowe.
To wydarzenie nie tylko rozwijało nasze zdolności manualne, ale również promowało współpracę i wspólne tworzenie w przyjaznej atmosferze.

Dziękuję i pozdrawiam
Patrycja Jurkiewicz

 

 

 

 

Kadr z filmu przedstawiającego doświadczenie chemiczne

 Dziewczynka pozuje do zdjęcia  Chłopiec pozuje do zdjęcia

W dniu 21 marca 2024r. odbył się w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki konkurs KONCERT WIOSENNY. Naszą szkołę reprezentowali: Lena Radke z klasy VI b i Szymon Łuczak z klasy VII d. Gratulujemy wspaniałego występu. Atmosfera konkursu była cudownie wiosenna.
Śpiewająco pozdrawiam Anna Woźniak

Dziewczynki pozują w wiosennych, kolorowych strojach Jak co roku, także i w tym, najmłodsi uczniowie naszej szkoły, radośnie powitali wiosnę. Podczas spotkania w sali gimnastycznej mieli okazję podziwiać Panią Wiosnę w jej różnych odsłonach – była Wiosna Malarka, Wiosna rozśpiewana ptakami, Wiosna skąpana w ciepłym deszczu, Wiosna Kolorowa, Wiosna pachnąca kwiatami, Wiosna Artystka, Wiosna Radosna, Wiosna kochająca przyrodę i … Uczennice z poszczególnych klas doskonale pokazały różne oblicza wiosny poprzez strój, makijaż, oryginalne dodatki. Wszystkie także pięknie prezentowały się na czerwonym dywanie. Świętowanie nadejścia wiosny nie obyło się  bez piosenki, zagadek oraz tanecznych akcentów. Uczestnicy zgodnie powtarzali: "Zgiń, przepadnij Zimo i nie wracaj do nas, na przyjęcie Wiosny otwórzmy ramiona".

Dopełnieniem radosnego świętowania był przemarsz naszych uczniów osiedlowymi uliczkami. Kolorowe kwiaty, balony i uśmiechy na pewno zachęcą Wiosnę do pozostania z nami już na dobre!

Mysi domekW świetlicy szkolnej czytamy książki.
Zainspirowani serią „Mysi domek” Kariny Schaapman, postanowiliśmy zbudować mieszkanie dla naszych myszek. Zadanie nie było proste. Praca przebiegała od pudełka do w pełni wyposażonego pokoju i domku.
Pracę całej grupy koordynowali: Magda, Inka i Oliwier. Przez kilka dni towarzyszył nam twórczy bałagan. Zabawa była przednia. Naszym zdaniem było warto. Już przynieśliśmy kolejne kartony.
Zapraszamy do zabawy.

Grupa uczestników pozuje do zdjęcia grupowego19 marca klasa 5B wzięła udział w warsztatach historycznych. 
„Hi­sto­-rycz­nie” to gru­pa uczniów z II Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im K.K. Ba­czyń­skie­go w Ko­ni­nie, któ­ra po­wsta­ła w ce­lu re­ali­za­cji pro­jek­tu spo­łecz­ne­go w ra­mach Olim­pia­dy Zwol­nie­ni z Te­orii. Adam i Ewa, re­ali­zu­jąc pro­jekt spo­łecz­ny, za­wi­ta­li do na­szej szkoły, aby pokazać jak łatwo można uczyć się historii.
Dzię­ki ogrom­ne­mu za­an­ga­żo­wa­niu uczniowie klasy 5B mieli moż­li­wość roz­wi­ja­nia swo­ich kom­pe­ten­cji ta­kich jak współ­pra­ca z part­ne­ra­mi, za­rzą­dza­nie, pra­ca ze­spo­ło­wa, roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów.

 

Dzieci rozciągają ciasto podczas zajęć plastycznychW dniu 12.03.2024 zorganizowaliśmy w klasie 1a warsztaty plastyczne z firmą BaJa.
Były one doskonałą okazją do wspólnej zabawy, integracji i nauki współpracy w grupie.
Nie zabrakło nam siły i pomysłowości w wymyślaniu ciekawych nazw dla slimów oraz ozdabianiu naszych prac. Dzieci wykazały się też zręcznością, skocznością i refleksem podczas wspólnych zabaw ruchowych. Wrażeń było mnóstwo, a humory dopisywały wszystkim.
Serdecznie dziękujemy p. Paulinie Rządkowskiej za animacje i wspólnie spędzony czas.

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy akcji pozują do zdjęcia grupowego w sali lekcyjnejZ okazji Dnia Autyzmu uczniowie naszej szkoły podarowali artykuły szkolne I zabawka terapeutyczne dla dzieci z Przedszkola Słoneczna Kraina.
Dary zostały przekazane na ręce Pani Dyrektor tego przedszkola. Tym samym rozpoczętą została współpraca pomiędzy placówkami oświatowymi.
Akcją kierował Szkolny Klub Wolontariatu.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Małgorzata Wróblewska-Jankowiak, Małgorzata Klimek-Jaszczak

 

 

Chłopiec trzyma paterę ze słodyczamiSzkolny Klub Wolontariatu oraz Samorząd Szkolny przygotowali niezwykłe słodką i miłą niespodziankę dla wszystkich Kobiet i Kobietek, czyli naszych Babeczek.
Wszystkiego dobrego z okazji Waszego Święta.
Dziękujemy męskiej części społeczności szkolnej za upominki, Rodzicom za pomoc w przygotowaniu słodyczy.
Opiekunki Szkolnego Klubu Wolontariatu i Samorządu Szkolnego - Anna Garbaciak, Małgorzata Klimek-Jaszczak, Małgorzata Wróblewska-Jankowiak, Beata Kubsik