Lp.

Klasa

Rodzaj zajęć

Nauczyciel

Dzień

godzina lekcyjna

sala

1.       

VI

Zajęcia dydaktyczno– wyrównawcze (język polski)

Teresa Wleklińska

poniedziałek

7

22

2.       

VIII

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze (język polski)

Teresa Wleklińska

poniedziałek

8

22

3.       

Vai

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze (matematyka)

Beata Słowińska

piątek

6

27

4.       

I

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

Ewa Glanc

czwartek

1

6

5.       

I

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ewa Fatz

poniedziałek

1

7

6.       

II

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ewa Fatz

poniedziałek

6

7

7.       

VI b, di, f

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Agata Harmacińska

czwartek

7

115b

8.       

V ai

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Agata Harmacińska

czwartek

1

115b

9.       

VI a, ci, e

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Anna Górecka

wtorek

7

15

10.   

VII

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Anna Górecka

środa

8

15

11.   

VI

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Joanna Jawelska

środa

7

105

12.   

VII

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Joanna Jawelska

Środa

8

105

Plan pracy logopedy, psychologa pedagoga
Rok szkolny 2019/2020
 II semestr
 
poniedziałek
 
wtorek
środa
czwartek
piątek
Logopeda
 
 
11:30-15.30
8.00-14.00
8.00-12.00
11.30-15.30
8.00-12.00
 
Psycholog
 
 
8.00–12.30
8.00-11.30
8.00-15.00
11.00-15.00
11.00–14.00
 
Pedagog
 
11.30-14.45
9.00-15.00
9.00-12.00
8.00-14.00
8.00-13.00
 
 
 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W KONINIE
I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Lp.

Rodzaj prowadzonych zajęć

Dzień tygodnia

Godz.lekcyjna

Sala

Nazwisko i imię nauczyciela

  1.  

Piłka siatkowa

czwartek

7h

Duża sala 36

Adam Małas

  1.  

Zajęcia z uczniem zdolnym rozwijające umiejętności matematyczne – kl 5ai

czwartek

1h

26

Beata Słowińska

  1.  

Zespół wokalny (zajęcia indywidualne / grupowe)

środa

15.45 - 16.30

19

Anna Woźniak

  1.  

Zajęcia plastyczne - "Przygoda ze sztuką”

Cały tydzień

14.00 – 15.45

16

Bożena Bielińska
Anna Jarońska
Dorota Żuk

  1.  

Kółko informatyczne – Programowanie 
*pierwsze zajęcia planowane są na 19.X.2020 r.

Poniedziałek

14.40-16.10
Kółko prowadzone w systemie hybrydowym

41/42

Anna Jarońska
Alicja Rogawska

  1.  

Przygotowanie do Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego kl. 8a

wtorek

7

23

Kamila Wojciechowska

  1.  

Przygotowanie do Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego kl. 8c

piątek

1

23

Kamila Wojciechowska

  1.  

Innowacja pedagogiczna ,,Obserwuję i badam”

wtorek

Zajęcia prowadzone w systemie hybrydowym

115c/41

M. Klimek-Jaszczak
A.      Rogawska

9.

Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych

I semestr

W razie potrzeb

30

A.Stencel

Zajęcia pozaszkolne

9.        

Zajęcia taneczne „Hajdasz”

piątek

13.45-14.45

36

trener zewnętrznyDzień tygodnia

 

Wicedyrektor Szkoły
Alicja Bąk

Wicedyrektor Szkoły
Irena Rogala

PONIEDZIAŁEK

11.15 – 16.30
lekcje: 12.55 – 13.40

            

7.30 – 13.45
lekcje:  8.55 – 9.40
            10.45 – 11.30
             1
1.50 – 12.35

WTOREK

7.30 – 12.30
lekcje: 8.00 – 8.45

10.30 – 16.30

ŚRODA

9.45 – 16.30
lekcje: 9.50 – 10.35
          11.50 – 12.35

7.30 – 14.00
lekcje:  8.00 – 8.45
            10.45 – 11.30

CZWARTEK

 

7.30 – 13.00
Lekcje: 11.50 – 12.35

11.30 - 16.30
lekcje:  12.55 – 13.40 

PIĄTEK

10.45 - 16.30
lekcje: 10.45 – 11.30
           11.50 – 12.35  

7.30 – 12.45
lekcje: 8.00 – 8.45