Lp.

Klasa

Rodzaj zajęć

Nauczyciel

Dzień

godzina lekcyjna

sala

1.       

VI

Zajęcia dydaktyczno– wyrównawcze (język polski)

Teresa Wleklińska

poniedziałek

7

22

2.       

VIII

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze (język polski)

Teresa Wleklińska

poniedziałek

8

22

3.       

Vai

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze (matematyka)

Beata Słowińska

piątek

6

27

4.       

I

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

Ewa Glanc

czwartek

1

6

5.       

I

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ewa Fatz

poniedziałek

1

7

6.       

II

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ewa Fatz

poniedziałek

6

7

7.       

VI b, di, f

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Agata Harmacińska

czwartek

7

115b

8.       

V ai

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Agata Harmacińska

czwartek

1

115b

9.       

VI a, ci, e

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Anna Górecka

wtorek

7

15

10.   

VII

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Anna Górecka

środa

8

15

11.   

VI

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Joanna Jawelska

środa

7

105

12.   

VII

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Joanna Jawelska

Środa

8

105