HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W KONINIE
I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Lp.

Rodzaj prowadzonych zajęć

Dzień tygodnia

Godz.lekcyjna

Sala

Nazwisko i imię nauczyciela

  1.  

Piłka siatkowa

czwartek

7h

Duża sala 36

Adam Małas

  1.  

Zajęcia z uczniem zdolnym rozwijające umiejętności matematyczne – kl 5ai

czwartek

1h

26

Beata Słowińska

  1.  

Zespół wokalny (zajęcia indywidualne / grupowe)

środa

15.45 - 16.30

19

Anna Woźniak

  1.  

Zajęcia plastyczne - "Przygoda ze sztuką”

Cały tydzień

14.00 – 15.45

16

Bożena Bielińska
Anna Jarońska
Dorota Żuk

  1.  

Kółko informatyczne – Programowanie 
*pierwsze zajęcia planowane są na 19.X.2020 r.

Poniedziałek

14.40-16.10
Kółko prowadzone w systemie hybrydowym

41/42

Anna Jarońska
Alicja Rogawska

  1.  

Przygotowanie do Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego kl. 8a

wtorek

7

23

Kamila Wojciechowska

  1.  

Przygotowanie do Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego kl. 8c

piątek

1

23

Kamila Wojciechowska

  1.  

Innowacja pedagogiczna ,,Obserwuję i badam”

wtorek

Zajęcia prowadzone w systemie hybrydowym

115c/41

M. Klimek-Jaszczak
A.      Rogawska

9.

Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych

I semestr

W razie potrzeb

30

A.Stencel

Zajęcia pozaszkolne

9.        

Zajęcia taneczne „Hajdasz”

piątek

13.45-14.45

36

trener zewnętrzny