06 września kl. I – III
07 września kl. IV – VIII

25 października kl. I-III - drzwi otwarte
26 października kl. IV–VIII - drzwi otwarte

29 listopada  kl. I – III
30 listopada  kl. IV – VIII

24 stycznia  kl. I – III
25 stycznia  kl. IV – VIII

08 maja kl. I - III
09 maja kl. IV - VIII