06 września kl. I – III
07 września kl. IV – VIII

25 października kl. I-III - drzwi otwarte
26 października kl. IV–VIII - drzwi otwarte

29 listopada  kl. I – III
30 listopada  kl. IV – VIII

24 stycznia  kl. I – III
25 stycznia  kl. IV – VIII

08 maja kl. I - III
09 maja kl. IV - VIII

06 września kl. I – III
07 września kl. IV – VIII

25 października kl. I-III - drzwi otwarte
26 października kl. IV–VIII - drzwi otwarte

29 listopada  kl. I – III
30 listopada  kl. IV – VIII

24 stycznia  kl. I – III
25 stycznia  kl. IV – VIII

08 maja kl. I - III
09 maja kl. IV - VIII

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

  • 22 września 2023 r. - 30 - lecie szkoły
  • 02 maja 2024 r.
  • egzamin ósmoklasisty: 14, 15, 16 maja 2024r.
  • 31 maja 2024 r.
  • 19 czerwca 2024 r.
  • 20 czerwca 2024 r.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego - 4 września 2023 r.

 Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2023 r.

 Ferie zimowe - 12 - 25 lutego 2024 r.

 Wiosenna przerwa świąteczna - 28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

 Egzamin ósmoklasisty - 14, 15, 16 maja 2024 r.

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

godziny pracy psych. i ped. i ped