Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

  • 22 września 2023 r. - 30 - lecie szkoły
  • 02 maja 2024 r.
  • egzamin ósmoklasisty: 14, 15, 16 maja 2024r.
  • 31 maja 2024 r.
  • 19 czerwca 2024 r.
  • 20 czerwca 2024 r.