Up

Druki i dokumenty dla rodziców oraz nauczycieli

Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej
Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii
Regulamin stołówki szkolnej
Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
Zgoda rodziców na udział dziecka w dyskotece szkolnej
Zgoda rodziców na udział dziecka w wieczorze andrzejkowym
Druk zwolnienia z lekcji w formacie .doc
Druk zwolnienia z lekcji w formacie .pdf
Druk zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego
Oświadczenie o odbiorze dziecka
Oświadczenie rodziców (nieuczęszczanie na zajęcia)
Rezygnacja z zajęć wdż
 
 
Powered by Phoca Download