Up

Druki i dokumenty dla rodziców oraz nauczycieli

Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej
Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii rzymsko-katolickiej
Regulamin stołówki szkolnej
Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową
Zgoda na wykorzystanie danych osobowych ucznia
Regulamin klasy sportowej wraz z formularzami
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
Zgoda rodziców na udział dziecka w dyskotece szkolnej
Zgoda rodziców na udział dziecka w wieczorze andrzejkowym
Druk zwolnienia z lekcji w formacie .doc
Druk zwolnienia z lekcji w formacie .pdf
Druk zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego
 
 
Powered by Phoca Download