Deklaracja dostępności Strony Internetowej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Data ostatniej aktualizacji deklaracji dostępności: 2024-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak napisów na filmach oraz animacjach

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzi  1 wejście od ulicy Turkusowej 1 a. Przy wejściu znajduje się niewielki stopień z podjazdem  dla wózków.  Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Biuro osób dyżurujących znajduje się po prawej stronie holu.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia ( sale lekcyjne, stołówka, toalety, gabinet dyrektora) na parterze. Do części pomieszczeń prowadzą schody. Osoby niepełnosprawne mogą mieć do nich dostęp przy użyciu windy, która została zamontowana w budynku.
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i piętrze w pobliżu sal  lekcyjnych oraz sali sportowej.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • Na terenie szkoły znajdują się miejsca parkingowe z wyznaczonym 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 • W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Baszczyk.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (0 - 63) 244 - 23 - 75

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie
 • Adres: 62 - 504 Konin; ul. Turkusowa 1A
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (0 - 63) 244 - 23 - 75

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.