2Gb
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 hist #H2 relig SZ 212G biolog LW 109G fizyk #F2 j.obcy-1/2 KI 210G
j.obcy-2/2 NA 109G
2 8:55- 9:40 relig SZ 211G j.pol #P2 wos #W2 w.fiz-1/2 TK S3G
w.fiz-2/2 ST S1G
zaj.tech BI 17G
3 9:50-10:35 matem #M2 j.pol #P2 j.ang-1/2 MG 108G
j.ang-2/2 LM 109G
j.ang-1/2 MG 108G
j.ang-2/2 LM 19G
w.fiz-1/2 TK S1G
inform-2/2 AJ 106G
4 10:45-11:30 j.pol #P2 w.fiz-1/2 TK 30B
w.fiz-2/2 ST S1G
w.fiz-1/2 TK S3G
w.fiz-2/2 ST S1G
zaj.artysty BI 17G fizyk #F2
5 11:50-12:35 j.obcy-1/2 KI 202G
j.obcy-2/2 NA 114G
j.ang-1/2 MG 108G
j.ang-2/2 LM 115G
j.pol #P2 hist #H2 matem #M2
6 13:00-13:45 inform-1/2 AJ 106G
w.fiz-2/2 ST S1G
zaj. wych. LW 109G matem #M2 matem #M2 geogr #G2
7 13:55-14:40 chem #CH2     j.pol #P2  
Obowiązuje od: 26 lutego 2018r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-02-16
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum