7a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 hist LE 115G j.niem-1/2 KI 25
j.hiszp-2/2 #hca 45
muzy AW 19 geogr 27 matem JR 26
2 8:55- 9:40 matem JR 26 plast 24 j.ang-1/2 SL 43
j.ang-2/2 BK 24B
hist LE 24 j.ang-1/2 SL 46
j.ang-2/2 BK 24B
3 9:50-10:35 fizyk TG 208G fizyk TG 208G relig BU 26 zaj. wych. KF 26 biolog 15
4 10:45-11:30 j.pol MB 20 geogr 27 w.fiz-1/2 TK 30A
w.fiz-2/2 AZ S1G
matem JR 23 j.pol MB 20
5 11:55-12:40 relig BU 15 j.ang-1/2 SL 43a
w.fiz-2/2 AZ 012
chem JA 210G j.pol MB 20 j.pol MB 20
6 13:00-13:45 w.fiz-1/2 TK S2G
w.fiz-2/2 AZ 06
matem JR 44 j.pol MB 20 biolog 15 w.fiz-1/2 TK S1G
inform-2/2 KF 42
7 13:55-14:40 chem JA 210G inform-1/2 KF 42
j.ang-2/2 BK 25
j.niem-1/2 KI 21
j.hiszp-2/2 #hca 24
doradz. zaw. JO 114G w.fiz-1/2 TK 07
w.fiz-2/2 AZ 30A
Drukuj plan
wygenerowano 2019-01-29
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum