3Gb
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wos 114G w.fiz-1/2 TK S3G
w.fiz-2/2 ST 30B
j.ang-1/2 MG 108G
j.ang-2/2 SL 104G
biolog #bG j.pol #jpG
2 8:55- 9:40 w.fiz-1/2 TK S3G
w.fiz-2/2 ST S1G
fizyk #fG w.fiz-1/2 TK 30A
w.fiz-2/2 ST S2G
e_dla_bezp JO 115G relig SZ 113G
3 9:50-10:35 hist #hG zaj. wych. LW 109G matem #maG wdżwr LE 113G zaj.tech BI 17G
4 10:45-11:30 j.niem-1/2 KI 202G
inform-2/2 AJ 106G
matem #maG j.pol #jpG geogr #gG j.ang-1/2 MG 108G
j.ang-2/2 SL 109G
5 11:55-12:40 matem #maG j.pol #jpG zaj.artysty BI 17G matem #maG chem #chG
6 13:00-13:45 muzy AW 19 j.pol #jpG inform-1/2 AJ 106G
j.hiszp-2/2 PL 113G
w.fiz-1/2 TK 30A
w.fiz-2/2 ST 30B
hist #hG
7 13:55-14:40   relig SZ 109G   j.ang-1/2 MG 108G
j.ang-2/2 SL 109G
 
Obowiązuje od: 11 marca 2019
Drukuj plan
wygenerowano 2019-03-08
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum