owoce 
PROGRAM DLA SZKÓŁ ma propagować wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe, tak by polubiły ich naturalny smak.
W naszej szkole programem objęte są wszystkie dzieci uczęszczające na lekcje w trybie stacjonarnym z klas 1 -3.