Projekt 'The more, the merrier' koncentruje się na świętach i zwyczajach popularnych w innych krajach. Naszymi partnerami są:

  • POLSKA
  • TURCJA
  • JORDANIA
  • WĘGRY
  • RUMUNIA
  • HISZPANIA
  • PORTUGALIA
  • UKRAINA
  • GRECJA
  • MOŁDAWIA

Projekt trwa od września do marca. Aktywności w październiku dotyczą świąt religijnych w poszczególnych krajach. Uczniowie mogą przygootwać plakaty, prezentacje lub filmiki informujące o wybranych przez siebie świętach. Dodatkowo, partnerzy pracują wspólnie przy tworzeniu prezentacji w canva na temat świąt.

Religious Celebrations autorstwa w. a.

 Listopad to czas na święta narodowe. Uczniowie będą pracowali w międzynarodowych grupach korzystając z różnych aplikacji.

Przed nami wiele działań. Bądź na bieżąco - odwiedź naszą stronę internetową - CLICK.