Zrzut ekranu ze spotkania członków Erasmus Pierwsze międzynarodowe spotkanie grupy Erasmus+ w roku szkolnym 2021/2022 odbyło się pod koniec listopada. Uczniowie z czterech partnerskich szkół spotkali się na platformie Teams, aby porozmawiać o zrównoważonym rozwoju swoich krajów oraz miast. W spotkaniu wzięło udział ok. 60 uczniów oraz koordynatorzy projektu z Polski, Austrii, Danii oraz Hiszpanii. Pierwsza część spotkania to czas wspólnej zabawy i przełamywania barier. W drugiej części uczniowie mieli okazję bliżej się poznać oraz wspólnie omówić realizowane zadania. Uczniowie pracowali w 12 grupach projektowych, a rezultaty wspólnej pracy zostały opublikowane na stronie Padlet. Był również czas na wspólną dyskusję całej grupy.

Dziękujemy uczniom za udział w spotkaniu i zaangażowanie.

Lidia Michałowska oraz Małgorzata Gralewski