Brak opisu.W dniu 27 września 2021 uczniowie klas 7ci 7di 8a i 8e uczestniczyli w spotkaniu pt."Razem dla klimatu".Tematykę globalnego ocieplenia, jego przyczyny i skutki oraz sposoby przezwyciężenia tego zjawiska, przedstawił uczestnikom Pan Piotr Czerniejewski. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie realizujący projekt międzynarodowy Erasmus+.Lekcje o klimacie to bardzo ciekawy, edukacyjny projekt.

Małgorzata Wróblewska Jankowiak Lidia Michałowska