ErasmusW lipcu tego roku szkolnego dwie osoby z grona pedagogicznego wyjechały do Sevilli w Hiszpanii i uczestniczyły w 5 dniowym cudownym kursie „Mindfulness” dzięki realizowanemu w naszej szkole projektowi Erasmus+.

Mindfulness czyli "uważność" (od angielskiego przymiotnika mindful - uważający). Według najbardziej znanej definicji, którą stworzył Jon Kabat-Zinn (założyciel Ośrodka Uważności w Medycynie, Opiece Zdrowotnej i Społeczeństwie Wydziału Medycznego University of Massachusetts), mindfulness "to stan świadomości będący wynikiem intencjonalnego i nie oceniającego kierowania uwagi na to, czego doświadczamy w chwili obecnej".

Podczas kursu bardzo dużo medytowaliśmy, skupialiśmy się na Tu i Teraz, na prawidłowym oddechu. Poruszane były kwestie samoakceptacji, samo współczucia, byciu uważnym i odstąpieniu od oceniania wszystkiego. Po południu zwiedzanie miasta, przepięknej malowniczej gorącej 40 stopni Sevilli i kosztowanie hiszpańskiej kuchni. To był cudowny tydzień, który zapoczątkuje  wprowadzenie medytacji podczas lekcji języka angielskiego. Mamy nadzieję, że uczniowie wybranych klas będą zadowoleni z kilkuminutowej chwili wyciszenia.