ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE DLA UCZNIÓW KLAS INTEGRACYJNYCH
„ MOJE MARZENIE”


1.        WARUNKI UCZESTNICTWA :

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klas 1-8 naszej szkoły.

 • Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę, w której prezentuje swoje marzenie.
 • Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa.
 • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
 • I grupa – klasy I-IV.
 • II grupa – klasy V-VIII.

2.        CELE KONKURSU:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

3.        TECHNIKA I FORMAT PRAC:
Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, wydzieranka itp. (na podłożu papierowym), format A4 lub A3.

4.        TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do 22 czerwca 2021 r. do wychowawców klas.

5.        OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

 O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
 Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • oryginalność,
 • pomysłowość,
 • estetyka wykonania.

 Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe  w każdej kategorii wiekowej.

 Lista nagrodzonych zostanie opublikowana  24 czerwca 2021 roku na stronie internetowej szkoły. Otrzymane prace przechodzą na własność organizatora.

                                                                      Organizatorzy: Katarzyna Klimas - Rosołek

                                                                                                Katarzyna Kazuś