IMG 5836

W tym roku szkolnym nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do programu "Akademia Bezpiecznego Puchatka". Głównym celem programu było wdrożenie uczniów  do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabaw, podczas korzystania z Internetu. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie klas pierwszych.     Na podstawie proponowanych materiałów edukacyjnych zostały przeprowadzone zajęcia, zdalnie i częściowo w szkole , w trakcie których uczniowie mieli przekazane informacje dotyczące bezpieczeństwa, uczyli się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania oraz wykonywali zadania praktyczne (nauka bezpiecznego poruszania się po drodze w pobliżu szkoły). Udział w programie utrwalił dzieciom zasady właściwego zachowania się na drodze i podczas zabaw. Wzbudził ich czujność wobec osób obcych  oraz zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z Internetu. Program zakończył się wypełnieniem przez wszystkich uczniów Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Bezpieczeństwie. Każda klasa otrzymała dyplom, a szkoła uzyskała certyfikat „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.