received 843864446366926   Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

 20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to czas, w którym uwaga wszystkich skierowana jest na dzieci i ich  prawa. Choć wiele się zmieniło, to wciąż prawa dziecka nie są w pełni respektowane. Dlatego uczniowie klas ósmych i szóstych na lekcjach wiedzy o społeczeństwie i historii zostali zapoznani z najważniejszymi prawami, które przysługują dzieciom. Przygotowali niezwykłe plakaty i prezentacje, które wszystkim mają przypomnieć o zapisach w Konwencji i w graficzny sposób opowiedzieć o tym, jak swoje prawa rozumieją dzieci.

     M. Wróblewska- Jankowiak