Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy brali udział w projektach eTwinning w zeszłym roku szkolnym!!! To dzięki WAM nasza szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą pracę w projektach eTwinning "LET'S INTRODUCE OURSELVES" oraz "EAT HEALTHY BE ACTIVE LIVE HAPPY". Oznacza to, że Nasza praca - praca Naszych uczniów i Naszej szkoły została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom. Odznaka Jakości przyznawana jest projektom, które prezentują wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK i swoje działania opierają na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów. ❤ ~koordynator projektów - Wioleta Antecka    

lets.pngeat.png